เปลี่ยนการแสดงผล

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Avatar
by | 11/3/2022 12:00:00 AM

3 พฤศจิกายน 2565 นายทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้มอบหมายให้ นางสุนัน เทพพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี