เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

Avatar
by | 3/1/2023 12:00:00 AM

เวลา 13.30 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการเทคนิคอุทัยธานี (ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี) ได้เชิญประชุมรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ตามข้อ 8 (6) 8 (7) และเลขานุการ ตามข้อ 8 (8) ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/AxNHTtDVqtu3pEjs9


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO