เปลี่ยนการแสดงผล

เข้าร่วม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์​ บำรุงสุข​ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Avatar
by | 3/16/2023 12:00:00 AM

ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มอบหมายให้นายวสุศักดิ์ ชุรินทร หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายฐานัชดร กงไกร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้า แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ วัดทัพทันวัฒนาราม บ้านทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ประมวลภาพ


ประมวลภาพกิจกรรม

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO