เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

Avatar
by | 3/9/2023 12:00:00 AM

ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มอบหมายให้นางสุนัน เทพพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมีนางปานฤทัย โกสุม หัวหน้างานทะเบียน พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิษณุสรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประมวลภาพคลิกประมวลภาพกิจกรรม

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO