เปลี่ยนการแสดงผล

การประชุมแนวทางปฏิบัติในการจัดตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1

Avatar
by | 3/9/2023 12:00:00 AM

เวลา 09.30 น. นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์ หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการประชุมแนวทางปฏิบัติในการจัดตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในการประชุมครั้งนี้ท่าน ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิษณุสรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประมวลภาพคลิกประมวลภาพกิจกรรม

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO