เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Avatar
by | 3/18/2023 12:00:00 AM

ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ เกษมุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายวสุศักดิ์ ชุรินทร หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นายปรัชญา เยาวลักษณ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

ประมวลภาพเพิ่มเติม