เปลี่ยนการแสดงผล

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

Avatar
by | 3/21/2023 12:00:00 AM

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีดำเนินจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ในพิธีการมอบในครั้งนี้ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายสมคิด พวงชื่น นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี แขกผู้มีเกียรติ คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมรู้รักสามัคคี 59 ปี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

กล้องที่ 1 กล้องที่ 2 กล้องที่ 3 กล้องที่ 4


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO