เปลี่ยนการแสดงผล

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา

Avatar
by | 3/23/2023 12:00:00 AM

นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวสุทิน นกพุ่ม หัวหน้างานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจการ และคณะดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้เข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา โดยมี ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นประธานการดำเนินการประเมิน ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธคยา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประมวลภาพเพิ่มเติม


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO