เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 3/24/2023 12:00:00 AM

ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นประธานในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้แทนฝ่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธคยา ชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี