เปลี่ยนการแสดงผล

เปิดโครงการโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566

Avatar
by | 4/11/2023 12:00:00 AM

เวลา 08.30 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนคณะทำงาน ได้ดำเนินการโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้โดยมี นายปริญญา วรธำรง ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี นายจามร เหล่าเมือง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีนายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นายองอาจ อ่ำพุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี คณะครู และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566 แก่สถานศึกษาที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา โดยมีวัตถุประสงค์ให้อำนวยความสะดวกและบริการตรวจซ่อมยานพาหนะ และบริการด้าน อื่น ๆ อาทิ การให้ข้อมูลด้านการเดินทางการจัดที่พักผ่อน น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ให้แก่ประซาชนที่ผ่านเข้ามาในจังหวัดอุทัยธานีารดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงาน ลงสู่ภาคสนามการให้นักเรียน นักศึกษาให้มีจิตอาสา ช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน พ.ศ. 2566 รวม 7 วัน ณ ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center) แบบถาวร จังหวัดอุทัยธานี

ประมวลภาพเพิ่มเติม


ประมวลภาพกิจกรรม