เปลี่ยนการแสดงผล

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Avatar
by | 4/12/2023 12:00:00 AM

เวลา 15.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หมอบหมายให้ นางสุนัน เทพพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2566


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO