เปลี่ยนการแสดงผล

เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

Avatar
by | 4/20/2023 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้มอบหมายให้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ดังกล่าวในครั้งนี้ ณ วัดคูเมือง (หนองสะแก) บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพเพิ่มเติม