เปลี่ยนการแสดงผล

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และสมาชิกใหม่ อวท. ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 5/10/2023 12:00:00 AM

ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ เกตุมุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และสมาชิกใหม่ อวท. ประจำปีการศึกษา 2566 โดยช่วงเช้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) และช่วงบ่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ซึ่งในโครงการได้ดำเนินการกิจกรรมหน้าเสาธง โดยนายทวีศักดิ์ เกตุมุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และหัวหน้างานกิจกรรม งานแนะแนว งานปกครอง งานสวัสดิการ และงานทะเบียน ได้แนะนำหน่วยงานให้นักเรียนนักศึกษารู้จักและหลังจากนั้นเข้าพบครูที่ปรึกษา ณ หอประชุมรู้สามัคี 59 ปี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


ประมวลภาพกิจกรรม

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO