เปลี่ยนการแสดงผล

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2566

Avatar
by | 5/11/2023 12:00:00 AM

ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ เกษมุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีไพศาล สินธุ์พูล หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยนายทวีศักดิ์ เกษมุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกงานในครั้งนี้ ในโครงการได้แนะนำและการเตรียมพร้อมและชี้แจงในเรื่องของการฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมรู้สามัคี 59 ปี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO