เปลี่ยนการแสดงผล

ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 5/19/2023 12:00:00 AM

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 - 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO