เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2566

Avatar
by | 5/19/2023 12:00:00 AM

เวลา 14.30 น. งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการประชุมคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี