เปลี่ยนการแสดงผล

เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565

Avatar
by | 5/25/2023 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำโดยนางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน ได้เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งการประเมินผลการดำเนินการดังกล่าว มี ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ โดยมีสถานศึกษาสังกัดในอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประมวลภาพ