เปลี่ยนการแสดงผล

มอบใบประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา(พ.ส.น.อ) ภาคเหนือ

Avatar
by | 10/25/2023 12:00:00 AM

เวลา 07.45 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา(พ.ส.น.อ) ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวันครสวรรค์ แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และครูที่ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี รุ่นที่1/2566 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ2566 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO