เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมหารือกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติและการดำเนินการของทุกแผนกวิชาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Avatar
by | 10/25/2023 12:00:00 AM

เวลา 15.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นายนิรันดร์ พินิจจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาโครงงานทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติและการดำเนินการของทุกแผนกวิชาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุดในรายวิชาโครงงาน ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO