เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 10/26/2023 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO