เปลี่ยนการแสดงผล

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา (รอบเก็บตก) ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 10/26/2023 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นางสาววรกาญจน์ จันปอภารหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา (รอบเก็บตก) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาความผิดปกติจากสุขภาพนักเรียน - นักศึกษา และนำผลที่ได้ไปดำเนินการแก้ไข และเพื่อหาทางป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน - นักศึกษา ณ ลานอเนกค์ประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO