เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบันทึกข้อมูลใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน เข้าสู่ระบบ v-skll ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Avatar
by | 10/26/2023 12:00:00 AM

เวลา 13.30 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นายนิรันดร์ พินิจจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบันทึกข้อมูลใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน เข้าสู่ระบบ v-skll ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO