เปลี่ยนการแสดงผล

ร่วมประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2566

Avatar
by | 10/30/2023 12:00:00 AM

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2566 โดยมีท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวมหาดไทย เป็นประธาน ณ บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO