เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 10/30/2023 12:00:00 AM

เวลา 13.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ เกษมุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยคณะ ครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักศึกษาอวท. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวิษณุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO