เปลี่ยนการแสดงผล

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 1/22/2024 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผุ้บริหาร ครู หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO