เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 1/23/2024 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในส่วนกรรมการและเลขานุการ ของแต่ละแผนก และแต่ละงาน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO