เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 1/24/2024 12:00:00 AM

เวลา 13.30 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ เกษมุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน
และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO