เปลี่ยนการแสดงผล

อบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย (องก์สอง) และ

Avatar
by | 1/25/2024 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ เกษมุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 125
เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย (องก์สอง) ของมหาวิทยาลัย
ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เวลา 13.00 น. บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด ได้มาแนะแนวอาชีพและรับสมัครงาน ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO