เปลี่ยนการแสดงผล

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 1/31/2024 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น.ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมรู้รักสามัคคี 59 ปี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO