เปลี่ยนการแสดงผล

ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Against Corruption)" ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

Avatar
by | 2/1/2024 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น.ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Against Corruption)" ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ หอประชุมรู้รักสามัคคี 59 ปี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี #ประมวลภาพ https://photos.app.goo.gl/HyWZoMk4yWSfiiWd6


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO