เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการพิธีประจำกองประดับแถบสีและอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 2/1/2024 12:00:00 AM

เวลา 10.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการพิธีประจำกองประดับแถบสีและอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO