เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมพูดคุย กับครูผู้ควบคุมการสอบ และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการสอบปลายภาค

Avatar
by | 2/13/2024 12:00:00 AM

เวลา 10.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมพูดคุย กับครูผู้ควบคุมการสอบ และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO