เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567

Avatar
by | 2/13/2024 12:00:00 AM

เวลา 15.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องต่างๆภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO