เปลี่ยนการแสดงผล

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันฯ และร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Avatar
by | 2/14/2024 12:00:00 AM

เวลา 07.30 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันฯ และร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO