เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินซ่อมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

Avatar
by | 2/14/2024 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ เกษมุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยคณะ ครู หัวหน้าแผนกวิชา ครูกิจกรรมชมรมเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินซ่อมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO