เปลี่ยนการแสดงผล

พิธีประดับแถบสีและการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

Avatar
by | 2/17/2024 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น.ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นประธานเปิดพิธีประดับแถบสีและการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือ ธนารีย์แคมป์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO