เปลี่ยนการแสดงผล

ร่วมพิธีเปิด"งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567

Avatar
by | 2/17/2024 12:00:00 AM

เวลา 13.00 น.ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด"งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO