เปลี่ยนการแสดงผล

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษา และร่วมการทำสัญญาฝึกอาชีพนักศึกษาทวิภาคี

Avatar
by | 2/20/2024 12:00:00 AM

เวลา 09.00 น.ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กับ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เวลา 10.00 น.ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการทำสัญญาฝึกอาชีพนักศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กับ สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO