เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 7

Avatar
by PINYAPAT | 8/13/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 7

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่  16 -  22 สิงหาคม 2564 และเปิดทำการสอนปกติในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง