เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

Avatar
by PINYAPAT | 5/9/2022 12:00:00 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร จำนวน ๑ ราย ดังนี้

                              ๑. นางสาวมีพัฒน์ สุขแจ่ม

 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ดยให้มารายงานตัว ณ ห้องบุคลากรก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อเตรียมการเข้าสอบ 

***หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ รายละเอียดดังแนบมาด้วย