เปลี่ยนการแสดงผล

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีไดรับเกียรติบัตรศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ที่ผ่านการตรวจประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Avatar
by | 9/14/2022 12:00:00 AM