เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง เปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (งานพัฒนาลักสูตรการเรียนการสอน)

Avatar
by | 10/23/2022 12:00:00 AM

ตั้งแต่วัน อังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีประกาศเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) และมีการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกระดับชั้นปี ในเวลา 7.30 น. ทุกวัน (วันจันทร์ - วันศุกร์) รายละเอียดดังแนบ คลิก