เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง รายชื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2566

Avatar
by | 3/1/2023 12:00:00 AM

รายชื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2566 ดังเอกสารแนบ


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO