เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 3/2/2023 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เรื่อง นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดดังเอกสารแนบมาด้วย