เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง-เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ปีการศึกษา 2566

Avatar
by | 3/18/2023 12:00:00 AM

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง-เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังแนบมานี้ 


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO