เปลี่ยนการแสดงผล

ส่งสื่อการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Avatar
by | 3/20/2023 12:00:00 AM

งานสื่อการเรียนการสอนความอนุเคราะห์ครูผู้สอนส่งสื่อการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผ่านระบบอออนไลน์ตามลิงก์นี้ https://airtable.com/shrIAUEnODDr09bFi ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2566 รายละเอียดดังแนบพัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO