เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารวิทยาลัยเทดนิคอุทัยธานี

Avatar
by | 3/27/2023 12:00:00 AM

ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารวิทยาลัยเทดนิคอุทัยธานี

รายละเอียดดังแนบมาด้วยนี้


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO