เปลี่ยนการแสดงผล

สำรวจ และเก็บข้อมูลความพึงพอใจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Avatar
by | 4/3/2023 12:00:00 AM

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ ขออนุญาตสำรวจ และเก็บข้อมูลความพึงพอใจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จากคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 โดยการตอบถามได้ทางชื่อลิงก์ https://forms.gle/A4CyUxFmHGD6VEJq9 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO