เปลี่ยนการแสดงผล

📣 ประกาศลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และยอดเงินลงทะเบียน กำหนดลงทะเบียนวันที่ 20-25 เมษายน 2566

Avatar
by | 4/19/2023 12:00:00 AM

📣 ประกาศลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และยอดเงินลงทะเบียน กำหนดลงทะเบียนวันที่ 20-25 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนและสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระเงินได้จากระบบ ศธ.02 ออนไลน์ จากนั้นให้นักเรียน นักศึกษาเก็บสลิปหลักฐานการชำระเงิน ไว้ให้ดี เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระเงินลงทะเบียนเรียนต่อไป และต้องใช้บัตรลงทะเบียนของตนเองเท่านั้น ห้ามใช้ของผู้อื่น เนื่องจากแต่ละคนจะมีรหัสใบแจ้งหนี้ของตนเอง มิเช่นนั้นจะกลายเป็นจ่ายให้คนอื่น 🔔

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO