เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศประกวดราคาระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Avatar
by | 4/26/2023 12:00:00 AM

ประกาศประกวดราคาระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังแนบ


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO